Projectmanagement

Niet over, maar met

In principe zal een afvaardiging uit de doelgroep (woordvoerder of bemiddelaars) deel uitmaken van het projectteam. De werving daarvoor is een belangrijk onderdeel van het voorbereidingstraject, dat proces vereist aandacht en investering. Participatie kinkt vanzelfspreken, maar is dat vaak niet: zowel de initiatiefnemer/opdrachtgever als de mensen uit de doelgroep die als woordvoerder/ bemiddelaars mee zullen gaan denken en werken, moeten daarin groeien. Dat vereist enige training om elkaars taal en beleving beter te begrijpen.

De invulling van de activiteiten hangt nauw samen met het programma van eisen van de opdrachtgever, maar evenzogoed van de inbreng en talenten van de doelgroep. Kunst en cultuur zijn daarin belangrijke dragers om de boodschap te vertalen en over te brengen naar de doelgroep

In mijn werk met z.g.n. 'lastige' doelgroepen in het verleden heb ik een palet aan communicatieve en praktische vaardigheidstrainingen ontwikkeld. Met korte, op het doel aangepaste trainingen werken we samen om zowel de initiatiefnemer/opdrachtgever, als de woordvoerder/bemiddelaars de neuzen dezelfde kant op te krijgen en draagvlak te genereren.