Projectmanagement

Project coördinatie en begeleiding

Op basis van NO CURE-NO PAY kan ik met een schat aan ervaringen bijdragen om uw ideeën om te zetten in een werkbaar plan. Geheel vrijblijvend. Slechts reiskosten worden in rekening gebracht.

Heeft uw plan vervolgens toch onvoldoende financiële mogelijkheden om te worden uitgevoerd, dan houdt mijn bemoeienis op.

Gaat het project door: dan start er een nieuwe fase met een van te voren overeengekomen honorering. De richtlijn is het beschikbare project budget, op basis daarvan maken we in onderling overleg afspraken.

Trainingen

Trainingen in het kader van project participatie en -draagvlak versterking worden niet apart in rekening gebracht, maar vallen onder de project uitvoering.

Tevens bestaat de mogelijkheid aparte trainingen in te huren:

  • modules voor communicatieve vaardigheden en groep samenhang
  • media training en interviewtechnieken
  • participatie in woord en daad
  • quick-scans en tevredenheid onderzoeken

Tarief afhankelijk van uw programma van eisen: welk traject wilt u, wat is de grootte van de groep, de intensiviteit (meerdere modules) van de training, of omvang van het onderzoeksgebied. Hoeveel tijd vergt de voorbereiding, moet er een handboek bij komen etc. Daarom is overleg maatgevend. Globale richtlijn trainingen: 375,- euro per dagdeel excl. reiskosten en BTW.