Projectmanagement

Projectplan

 • meedenken in de voorbereiding
 • meedenken bij werving sponsoren
 • Programma van eisen vertalen in projectplan
 • werving/selectie teamleden van het projectteam
 • aansturing en penvoering projectteam
 • coordinatie en (eventueel gedeeltelijke) uitvoering van het project
 • financieel beheer tijdens projectuitvoering en afrekening
 • evaluatie

Doelgroep

 • veldverkenning communicatiemogelijkheden van de doelgroep
 • inventarisatie wensen van doelgroep
 • participatietraject
 • training

Technische onderdelen

 • begrotingen maken
 • fondsaanvragen schrijven
 • projectplan schrijven of uitwerken
 • vergunningen aanvragen
 • programmering opzetten
 • contracten en overeenkomsten opstellen/afsluiten
 • draaiboeken samenstellen
 • techniek regelen
 • logisitieke ondersteuning bieden
 • eindverslagen rapportages schrijven

Trainingen

 • modules voor communicatieve vaardigheden en groep samenhang
 • media training en interviewtechnieken
 • participatie in woord en daad
 • quick-scans en tevredenheidonderzoeken

Ook beschikbaar voor tijdelijke vervanging bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof