Projectmanagement

Project coördinatie en begeleiding

Projecten met een missie:
ontwikkelingssamenwerking en uitwisseling;
Buurt beleving en versterking;
Beeldvorming, belangenbehartiging en empowerment.

Ondersteuning van bouw trajecten met architectenbureau Friso ten Holt

Vanaf het eerste plan of idee is de initiatiefnemer/opdrachtgever gebaat bij een pragmatische meedenker/sparringpartner. Ik help bij het organiseren van de stappen die genomen moeten worden voor en tijdens (ver)bouwproces. Klik hier voor meer informatie.

Participatie en vaardigheidstrainingen

Projecten met een maatschappelijk cultureel karakter hebben een boodschap, een doel waarmee de initiatiefnemer/opdrachtgever zijn publiek -de doelgroep- graag wil bereiken.

Ik werk vanuit de gedachte, dat voor het welslagen van die missie vanaf het begin af aan de doelgroep -waar mogelijk- actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van het traject. Serieuze participatie is namelijk het sleutelwoord om er zeker van te zijn dat uw boodschap overkomt, en dus een succesvol project wordt.

Hiervoor is de belangrijk doelgroep ‘bemiddelaars’ (zgn. peers) te werven. Om hen te motiveren en te ‘belonen’ voor de inzet kan het een waardevolle investering zijn een training aan te bieden.